CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 16 august  2017, orele 15,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI 

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare al consiliului de administrație pentru mandatul 2017-2021.

2. Avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului Arad și înaintarea acestuia Primăriei Municipiului Arad spre aprobare.

3. Avizarea Regulamentului de organizare  și funcționare a parcărilor de reședință din municipiul Arad și înaintarea acestuia Primăriei Municipiului Arad spre aprobare.

4.Avizarea Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor sau remorcilor oprite și  staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a vehiculelor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Arad de către Serviciul Parcări și  Ridicări Vehicule din cadrul S.C. RECONS S.A. Arad și înaintarea acestuia Primăriei Municipiului Arad spre aprobare.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  17.08.2017, ora 15,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile