Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 04 iulie  2017, orele 15,30 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. RECONS S.A. Arad aprobat prin Hotărârea nr.183 din 8 iunie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  05.07.2017, ora 15,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile