CONVOCATOR

În baza  prevederilor art. 117, art. 113 lit.d a Legii nr.31/1990 republicată cu modificările la zi, a prevederilor  actului constitutiv actualizat, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC RECONS SA  în data de  14.12.2012, orele       13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea,

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea deschiderii unui  punct de lucru în Arad, str. Lungă nr. FN.

2. Aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii prin introducerea la art. 7 –Activităţi secundare a codului CAEN nr.222 Fabricarea articolelor din material plastic; 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii.

3.Cererea SC RO SERVICE INTERNAŢIONAL SRL privind spaţiul comercial situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl 81/a, ap.18, închiriat cu contract de închiriere nr. 65/01.10.2010.

4. Aprobarea planului de administrare a Consiliului de Administraţie pentru mandatul 2012-2016

PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINITRAŢIE,

Ing. Popa Florica Mioara