CONVOCATOR

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  de îndată Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 10 mai 2019, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

           

     ORDINE  DE  ZI

 

  1.   Analiza preluării Bazinului de înot de Polo Subcetate în vederea întreținerii acestuia.
  2.    Aprobarea prețurilor necesare pentru desfășurarea  activității la Bazinul înot de Polo Subcetate.

 

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale  a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  13.05.2019, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

 

Preşedintele  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile