CONVOCATOR

În baza  prevederilor art. 117, art. 111 a Legii nr.31/1990 republicată cu modificările la zi, a prevederilor  actului constitutiv actualizat, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA  în data de 30.01.2013, orele 15,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea,

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea proiectului de program de activitate a Consiliului de Administraţie pe anul 2013.

2. Aprobarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013.

3. Închirierea spaţiului comercial situat în Arad, Faleza Sud bl. 82/a/1, ap. 17, parter.

PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINITRAŢIE,

Ing. Popa Florica Mioara