CONVOCATOR

În baza  prevederilor art. 117, art. 111 a Legii nr.31/1990 republicată cu modificările la zi, a prevederilor  actului constitutiv actualizat, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA  în data de 27.03.2013, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea,

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013.

2. Închirierea spaţiului comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, Bl. 82/a, ap. 17, parter.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA, va avea loc în data  28.03.2013, orele 14,00 la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi.

 

PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINITRAŢIE,

Ing. Popa Florica Mioara