CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 26 februarie 2015, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Prelungirea contractului de închiriere pentru apartamentul nr. 25 situat în Arad, B-dul Dragalina nr. 18.

2. Prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 17, parter.

3. Închirierea spaţiului comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/A, ap. 17.

4. Solicitarea SC ALGLASS SRL privind compensarea şi eşalonarea soldului restant pentru spaţiul situat în Arad, P-ţa Spitalului bl. 5.

5. Închirierea spaţiului comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/A, ap. 17.

6. Prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/a, ap. 17, parter.

7. Modificare denumire firmă pentru spaţiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a/2, ap. 18 şi 19.

8. Prelungirea contractului de închiriere şi reducerea chiriei lunare pentru spaţiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu bl. 6/b, ap. 25.

9. Prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul de parcare a două autovehicule în incinta sediului SC RECONS SA.

10. Solicitarea SC Armedia Group SRL pentru o colaborare.

11. Reanalizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 27 februarie 2014, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,