CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 25.03.2014, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

      1. Aprobarea Proiectului de Buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014.

2. Aprobarea  Proiectului de Program de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2014.

3. Aprobarea politicilor şi criteriilor de remunerare a administratorilor şi a directorului general din cadrul societăţii.

4. Modificarea Hotărarii AGA nr. 4 din 29.03.2011.

5. Aprobarea rezultatelor reevaluării clădirilor şi terenurilor aflate în proprietatea societăţii.

6. Analizarea cererii nr. 19/09.01.2014 privind spaţiul comercial din str. Pionierilor nr. 44, bl. 81, ap. 18.

7. Analizarea cererii nr. 33/15.01.2014 privind închirierea unei suprafeţe din depozit în str. Lungă FN.

8. Analizarea cererii nr. 1155/12.12.2013 privind spaţiul din Arad, Bd. Iuliu Maniu FN.

9. Analizarea cererii nr. 1205/19.12.2013 privind contractul de comodat încheiat cu S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.

10. Analizarea cererii nr. 25/13.01.2014 privind spaţiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 17, parter.

11. Analizarea cererii nr. 131/11.02.2014 privind închirierea unui panou publicitar.

12. Analizarea cererii nr. 141/14.02.2014 privind închirierea spaţiului comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 17, parter.

13. Analiza cererii nr. 139/13.02.2014 privind spaţiul comercial situat în Arad, str. Faleza Sud bl. 82/a, ap. 19.

14. Analiza cererii nr. 144/14.02.2014 privind închirierea unui spaţiu de depozitare pe str. Lunga FN.

15. Analiza cererilor de prelungire a contractelor privind locuinţele aparţinând societăţii.

16. Completarea obiectului de activitate a societăţii.

17. Înfiinţarea a 2(două) puncte de lucru în Municipiul Arad.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro) şi se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii.

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara