ORDINE  DE  ZI

  1. Aprobarea tarifelor pentru utilizarea Zonelor de Agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad,  în perioada 2020 – 2024.
  2. Hotărârea nr. 441 din 22 august 2019 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la SC RECONS SA.
  3. Informare privind D.A.L.I. „ Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente.”
  4. Cererea nr. 3535 din 08 august 2019 emisă de dna. Filip Aneta Beatrice privind spațiul situat în Arad, str. Lungă FN.
  5. Cererea nr. 4151 din 16 septembrie 2019 emisă de dl. Drăgănescu Cornel Niculaie, administrator al SC Mineralia SRL privind amplasarea unei firme luminoase la spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73A, ap. 17.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  25 septembrie 2019, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedintele  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile