CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală  a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 24.09.2015, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Analizarea cererii S.C. ALGLASS S.R.L. privind situaţia spaţiului comercial situat în Arad, P-ţa Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.

2. Cererea SC Telekom Romania Communications SA privind prelungirea termenului de închiriere  şi reducerea chiriei lunare pentru spaţiile comerciale situate în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/A, ap. 18 şi Bd. Revoluţiei nr. 8, bl. 8, ap.25

3. Numirea auditorului financiar pentru auditarea situaţiilor financiare anuale şi fixarea duratei minime a contractului, în baza referatului comitetului de audit privind selecţionarea auditorului financiar.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în  conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 25.09.2015, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro) şi se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara