CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 24 iunie 2016, orele 13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru contractul de mandat al directorului general, programate pe anul 2016.

2. Prelungirea contractului de închiriere şi menţinerea reducerii chiriei lunare pentru spaţiul comercial situat în Arad, Bd-ul Revoluţiei nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter, închiriat la S.C. RAMONA S.R.L

3. Analizarea ofertei de colaborare între S.C. Russmedia Press S.R.L. şi  S.C. RECONS S.A.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  27 iunie 2016, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara