CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 23 decembrie 2014, orele 13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

2. Prezentarea Programului  Consiliului de administraţie pe anul 2015;

3. Prezentarea şi avizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015;

4.Analizarea adresei nr. 1477 din 21 noiembrie  a Consiliului Local al Municipiului Arad privind închirierea spațiului de depozitare situat în Arad, str. Lungă nr. 16A.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 29 decembrie 2014, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara