CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală  a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 22.04.2016, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Solicitarea S.C. Windows Distribution S.R.L. privind spaţiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

2. Solicitarea S.C. Thaibau Construct SRL privind închirierea, cesionarea spaţiului comercial situate în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/A, ap. 18.

3. Prezentarea adresei nr. 17296/T2/15.03.2016 emisă de Municipiul Arad, înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr. 867/15.03.2016. privind Ştrandul Neptun Arad.

4. Prezentarea informării Biroului de avocatură Stoian Madona Maria cu privire la măsurile luate ca urmare a deciziei Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Arad.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în  conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 25.04.2016, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro) şi se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara