CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală  a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 21.08.2015, orele 11,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Proiectului de Buget de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2015.

2. Analizarea cererii SC Bogdan Distribuţion Group SRL privind introducerea în contractul de închiriere a clauzei de preemţiune la cumpararea spaţiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu bl. 6/b, ap. 25.

3. Analizarea cererii SC Bogdan Distribuţion Group SRL privind reducerea chiriei lunare cu 100 euro, pentru spaţiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu bl. 6/b, ap. 25.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în  conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 24.08.2015, ora 12,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro) şi se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara