CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 21 mai 2015, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1) Aprobarea bilanţului contabil al societăţii şi a contului de profit şi pierdere la 31.12.2014;

2) Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2014, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a directorului general pentru anul 2014;

3) Aprobarea Raportului Auditorului statutar pentru anul 2014;

4) Aprobarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru contractul de mandat al directorului general, aferent anului 2015.

5) Adresa nr. 1123 din 06 aprilie 2015 a domnului Tristan Mihuţa, consilier local municipal din partea PSD Arad privind retragerea susţinerii exprimate în Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad de modificare a tarifelor în zonele de agrement Ştrand Neprun şi Patinoarul Municipal Arad.

6) Adresa nr. 1124 din 06 aprilie 2015 a domnului Ioan Dolha, consilier local municipal din partea PSD Arad privind retragerea susţinerii exprimate în Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad de modificare a tarifelor în zonele de agrement Ştrand Neprun şi Patinoarul Municipal Arad.

7) Cererea nr. 660 din 26 februarie 2015 a Fundaţiei Nelu Aristide Dragomir privind reducerea chiriei lunare pentru spaţiul comercial situat în Arad, Faleza Sud, bl. 82/a, ap.17, parter.

8) Cererea nr. 1171 din 08 aprilie 2015 administratorului S.C. Bogdan Distribuţion Group S.R.L. prin care solicită cumpărarea spaţiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. 6/b ,ap. 25.

9) Eşalonarea la plată a chiriei pentru căsuţa nr. 122 situată în incinta Ştrandului Neptun, ocupată de chiriaşul Domide Flavius avizată prin decizia nr. 6, Art. 7 din 03 aprilie 2015 a Consiliului de Administraţie.

Completare  ordine de zi a şedinţei AGA din 21.05.2015

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., completează convocatorul Adunării Generale a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, din data de 21 mai 2015 cu următoarele puncte:

1. Punerea în aplicare a Hotărârii nr. 114 din 30.04.2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. RECONS S.A. Arad să aprobe achiziţionarea de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare externe.

2. Solicitarea S.C. Icetech Companz S.R.L. privind schimbul de servicii între societăţi.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  22 mai  2015, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara