CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 14 decembrie 2016, orele 13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, rectificat.

2. Prezentarea H.C.L.M. Arad nr. 418 din 22 noiembrie 2016 privind unele măsuri în vederea selecţiei membrilor consiliilor de administraţie pentru societăţile comerciale care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipal Arad.

3. Solicitarea S.C. Info Arq Media S.R.L. privind propunerea de colaborare în vederea oferirii serviciilor de publicitate, în schimbul a 6 locuri de parcare.

4. Solicitarea Asociaţiei Centrul Judeţean de Voluntariat Arad privind propunerea de colaborare pentru prestarea serviciilor de publicitare şi parteneriat în cadrul proiectelor desfăşurate în cadrul asociaţiei.

5. Solicitarea S.C. Bogdan Distribuţion Group S.R.L. privind reducerea chiriei  spaţiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu bl. 16b, ap. 25.

6. Informare cu privire la ofertele depuse pentru închiriere prin licitaţie publică a spaţiului comercial situat în Arad, P-ţa Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, spaţiul A, solicitare prelungire contract.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 15 decembrie 2016, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara