CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală  a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 10.06.2014, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Analizarea Hotararilor nr. 146 si 147 din 30.05.2014 emise de  Consiliul Local al Municipiului Arad in vederea punerii in aplicare.

2.Cererea SC West Triangle Group SRL privind aprobarea înregistrării sediului social al SC Unlimited Security SRL în spaţiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. Z20/b, ap. 34.

3. Cererea SC Haffer SRL privind prelungirea termenului de închiriere  pentru spaţiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/a, ap. 18.

4. Cererea dl.-ui  Lazăr Remus domiciliat în Arad, str. Barbu Lăutaru bl. 35, ap. 5 privind închirierea unei căsuţe în incinta Ştrandului ,, Neptun ”.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 11.06.2014, ora 14,00 la sediul societăţii situat în Arad, Bd. Iuliu Maniu FN.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro) şi se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara