CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 10.04.2014, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Proiectului de Buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014.

2.Cererea SC BRIM CARGO SRL privind prelungirea contractului de închiriere a unei suprafeţe de 20mp. în incinta halei auto din Bd. Iuliu Maniu FN, pentru parcare auto.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro) şi se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara