CONVOCATOR

În baza  prevederilor art. 117, art. 111 (2)lit. f a Legii nr.31/1990 republicată cu modificările la zi, a prevederilor  actului constitutiv actualizat, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA  în data de  07.11.2012, orele 15,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea,

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea contractării unui împrumut şi garantarea acestuia cu garanţii reale(bunuri mobile şi/sau imobile) în vederea executării sentinţei civile nr. 610/2012 dată de Tribunalul Arad, în dosarul nr. 1413/108/2011, irevocabilă, conform Hotărârii CLM nr. 218 / 08.10.2012, privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor de la SC  Recons SA Arad.

2. Cerere SC Ramona SRL privind reducerea chiriei pentru spaţiul închiriat cu contract de închiriere nr. 46/04.07.2006 valabil până la 01.07.2014, în B-dul Revoluţiei nr. 4 Bloc 4 ap. 13, parter.

3. Aprobarea încheierii unui contract de comodat privind darea în folosinţă la Gospodăria Comunală Arad, a două autoturisme Dacia cu nr. de înmatriculare AR.04WGG şi AR04LEK.

PREŞEDINTE CONSILIUL DE ADMINITRAŢIE,

Ing. Popa Florica Mioara