CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă
Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 05 martie 2021
orele 11,00, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Hotărârea nr. 37 din 21 ianuarie 2021 emisă de Consiliul Local al
Municipiului Arad, privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului
Arad la societățile comerciale care nu au calitatea de operator regional sau local, la care
Municipiul Arad este acționar.

2. Aprobarea regulamentelor Serviciului Parcări.
3. Solicitarea nr. 2730 din 01.03.2021 emisă de către Direcția de Sănătate
Publică a Județului Arad privind închirierea spațiului situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-
5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.
4. Solicitarea domnului Alcheikh Ali Bassan, administrator la SC VASILICA
MARIAN ȘI ASOCIAȚIE privind închirierea unei părți din spațiul comercial situat în
Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.
5. Solicitarea administratorului S.C. Bioclinica S.R.L. privind prelungirea
termenului de închiriere pentru spaţiul situat în Arad, Cal. Aurel Vlaicu bl. Z26, sc. D, ap.
28 şi 29, parter.
6. Solicitarea administratorului SC MINERALIA SRL privind închirierea
spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.
7. Solicitarea managerului de laborator al Centrului Medical Unirea SRL
privind închirierea spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc.
B+C, ap. 34, parter.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea
ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va
întruni în data de 08 martie 2021, ora 11,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad,
Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Vasii Vasile