CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală  a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 05.02.2016, orele 13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Solicitarea SC BRIMCARGO SRL privind prelungirea termenului de închiriere  pentru parcare  auto.

2. Solicitarea S.C. TANSSAM SRL privind spaţiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

3. Solicitarea S.C. GRUP CONTERA SRL privind spaţiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în  conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 08.02.2016, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro) şi se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara