CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 02 septembrie 2016, orele 12,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Constatarea încetării mandatului Consiliului de Administraţie începând cu data de 04.09.2016.

2. Stabilirea numărului membrilor Consiliului de Administraţie conform O.U.G. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 şi a H.C.L.M. 278/2016.

3. Numirea administratorilor provizorii pentru un mandat de 4 (patru) luni cu posibilitate de prelungire până la 6 (şase) luni.

4. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. RECONS S.A. Arad aprobat prin Hotărârea nr.176 din 31 mai 2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad

6. Cererea de demisie a dl.-ui  Szabo Mihai Iosif în calitate de membru al Consiliului de Administraţie.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  05 septembrie 2016, ora 12,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara