Convocator Adunarea Generală a Acţionarilor 21.05.2015

CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 21 mai 2015, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1) Aprobarea bilanţului contabil al societăţii şi a contului de profit şi pierdere la 31.12.2014;

2) Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2014, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a directorului general pentru anul 2014;

3) Aprobarea Raportului Auditorului statutar pentru anul 2014;

4) Aprobarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru contractul de mandate al directorului general, aferente anului 2014.

5) Adresa nr. 1123 din 06 aprilie 2015 a domnului Tristan Mihuţa, consilier local municipal din partea PSD Arad privind retragerea susţinerii exprimate în Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad de modificare a tarifelor în zonele de agrement Ştrand Neprun şi Patinoarul Municipal Arad.

6) Adresa nr. 1124 din 06 aprilie 2015 a domnului Ioan Dolha, consilier local municipal din partea PSD Arad privind retragerea susţinerii exprimate în Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad de modificare a tarifelor în zonele de agrement Ştrand Neprun şi Patinoarul Municipal Arad.

7) Cererea nr. 660 din 26 februarie 2015 a Fundaţiei Nelu Aristide Dragomir privind reducerea chiriei lunare pentru spaţiul comercial situat în Arad, Faleza Sud, bl. 82/a, ap.17, parter.

8) Cererea nr. 1171 din 08 aprilie 2015 administratorului S.C. Bogdan Distribuţion Group S.R.L. prin care solicită cumpărarea spaţiului comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. 6/b ,ap. 25.

9) Eşalonarea la plată a chiriei pentru căsuţa nr. 122 situată în incinta Ştrandului Neptun, ocupată de chiriaşul Domide Flavius avizată prin decizia nr. 6, Art. 7 din 03 aprilie 2015 a Consiliului de Administraţie.

 

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  22 mai  2015, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

 

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara

2018-06-20T15:59:56+00:00aprilie 23rd, 2015|0 Comentarii

Comentează