CONVOCATOR

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 01 august 2019, orele 12,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

 

                    ORDINE  DE  ZI

  1. Prezentarea raportului privind activitatea economico – financiară a S.C. RECONS .S.A la data de 30.06.2019.
  2. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general, anexă la contractul de mandat nr. 2655/05.07.2017, programate pentru anul 2019.
  3. Cererea nr. 2854 din 28 iunie 2019 emisă de S.C. ARENA MODA S.R.L. privind spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.
  4. Adresa nr. 2962 din 05 iulie 2019 emisă de dl. Ionel Bulbuc privind demisia acestuia din funcția de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. RECONS .SA. Arad.
  5. Cererile nr. 3095 din 15 iulie 2019 și nr. 3339 din 29 iulie 2019 privind spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a/2, ap. 18 și 19, parter.
  6. Cererea nr. 3127 din 16 iulie 2019 privind spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă F.N.

 

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  02.08.2019, ora 11,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

 

 

Preşedintele  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile