CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă
Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 26 ianuarie 2021,
orele 10,30, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

Adresa nr. 93 din 07.01.2021 emisă de SC COSTI AUDIT EVALUĂRI SRL
privind auditarea situațiilor financiare ale S.C. RECONS S.A la data de 31.12.2020.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în
conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 27
ianuarie 2021, ora 10,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Vasii Vasile