CONVOCATOR A.G.A.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 29 noiembrie 2019, orele 13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

 ORDINE DE ZI

  1. Adresa nr. 5497 din 18 noiembrie 2019 emisă de Compartimentul Contencios Juridic privind dosarul nr. 4541/108/2017 reclamant Heim Iuliu Antoniu Francisc în contradictoriu cu pârâții Municipiul Arad prin primar, Primarul Municipiului Arad, S.C. RECONS S.A. și A.A.A.S. ( AVAS ) București.
  2. Cererea nr. 5391 din 12 noiembrie 2019 emisă de administratorul SC Ramona SRL privind spațiul comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 02 decembrie 2019, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

 

Preşedintele Consiliul de Administraţie,

Vasii Vasile