CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă de
îndată Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 19
octombrie 2020, orele 13,15, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu
următoarea:

ORDINEA DE ZI

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC RECONS SA
Arad pentru anul 2020.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea
ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va
întruni în data de 20 octombrie 2020, ora 13,15 la sediul societăţii, situat în municipiul
Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Vasii Vasile