CONVOCATOR

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 28 iunie 2019, orele 11,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

 ORDINE  DE  ZI

 

  1. Hotărârea nr. 333 din 11 iunie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2019.
  2. Hotărârea nr. 317 din 11 iunie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind prelungirea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad nr. 41009 din 27 iunie 2014 încheiat în baza Hotărârii nr. 146/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
  3. Hotărârea nr. 322 din 11 iunie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad.
  4. Adresa S.C. RO SERVICE INTERNAȚIONAL S.R.L. privind spațiul comercial situat în Arad, str. Pioneirilor nr. 44, bl. 81/a, ap. 17, parter.

 

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  01.07.2019, ora 11,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

 

 

Preşedintele  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile