CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 28.06.2019, orele 10,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

 1. Asigurarea de răspundere profesională a directorului general.
 2. Hotărârea nr. 317 din 11 iunie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind prelungirea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad nr. 41009 din 27 iunie 2014 încheiat în baza Hotărârii nr. 146/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
 3. Hotărârea nr. 322 din 11 iunie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad.
 4. Modificarea organigramei și a statului de funcții la nivel de societate.
 5. Avizarea programului anual al achizițiilor publice.
 6. Convocarea şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Recons S.A. în data de 28 iunie 2019, orele 11,00, la sediul societăţii, cu următoarea ordine de zi:
 7. Hotărârea nr. 333 din 11 iunie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2019.
 8. Hotărârea nr. 317 din 11 iunie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind prelungirea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad nr. 41009 din 27 iunie 2014, încheiat în baza Hotărârii nr. 146/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
 9. Hotărârea nr. 322 din 11 iunie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad.
 10. Adresa S.C. RO SERVICE INTERNAȚIONAL S.R.L. privind spațiul comercial situat în Arad, str. Pioneirilor nr. 44, bl. 81/a, ap. 17, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  01.07.2019, ora 11,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile