CONVOCATOR C.A.

 

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă de îndată şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 10.05.2019, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

 

  1. Analiza preluării Bazinului de înot de Polo Subcetate în vederea întreținerii acestuia.
  2. Stabilirea prețurilor necesare pentru desfășurarea activității la Bazinul înot de Polo Subcetate.
  3. Convocarea de îndată a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 10.05.2019, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:
  4. Analiza preluării Bazinului de înot de Polo Subcetate în vederea întreținerii acestuia.
  5. Aprobarea prețurilor necesare pentru desfășurarea  activității la Bazinul înot de Polo Subcetate.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale  a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  13.05.2019, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

  1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

 

 Preşedintele Consiliului de Administraţie,

                                                                                 Jr. Vasii Vasile