În data de 14.03.2017 va avea loc la sediul S.C. RECONS S.A. din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, concursul pentru ocuparea postului de Director adjunct-COR112005 din cadrul societăţii.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Puha Nicolai