Nr. 4731/07.11.2018

S. C. RECONS S.A. ARAD

 

organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de INSPECTOR EXPLOATARE TRAFIC COR 432309 la Serviciul Parcări și Ridicări Autovehicule din cadrul societății.

Condiții de participare:

-Studii medii absolvite cu Diplomă de bacalaureat;

-Personalitate dinamică, comunicativă, organizată;

Concursul se va desfășura la sediul societății RECONS S.A.. după cum urmează:

-selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 15.11.2018

-proba scrisă în data de 19.11.2018 ora 10,00

-proba interviu în data de 19.11.2018 ora 14,00

Bibliografia pentru concurs:

Hotărârea nr. 73 din 19 februarie 2018 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a vehiculelor fără stăpân și abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al Municipiului Arad.

Regulament de organizare și funcționare a sistemului de parcare (ROFSP) cu plată în Municipiul Arad.

Persoanele interesate vor depune cererile de participare la concurs, împreună cu documentele solicitate până la data de 13.11.2018, ora 14,00 la secretariatul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, unde se va desfășura și concursul.

Relații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail office@reconsarad.ro sau la telefonul 0257-281378/281386, de luni până joi între orele 08,00-16,00, și vinerea între orele 08,00-13,00.

Cererea o puteți descărca de aici: Cerere

Director General,

ing. Mehelean Gheorghe Nicolae