Anunț licitație ( Revoluției )

Publicat 16 aprilie 2021 în Licitații

SC RECONS SA cu sediul în Arad, Bd. Iuliu Maniu, nr. FN,

organizează la sediul societații în data de 22.04.2021, licitație publică pentru

închirierea spațiilor aflate în proprietate, după cum urmează:

– B-dul Revoluţiei, nr.4, bl.4, ap.13, în suprafaţă de 83.65 mp la ora

11:00.

Înscrierea la licitație se va face pana în data de 20.04.2021, iar

caietele de sarcini se pot ridica de la secretariatul societății.

În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de joi la ora

10:00, respectiv 11:00 la sediul societații.

Caietul de sarcini aferent fiecărui spațiului poate fi procurat de la

sediul S.C. RECONS S.A, Arad, Bd.Iuliu Maniu, FN, începând cu data

anunţului şi a publicării pe pagina de internet www.reconsarad.ro .

Persoana interesată are dreptul de a vizita spațiul comercial, pentru a

dispune de toate informațiile și documentele relevante, anterior înregistrării

Ofertei de participare la licitație, în urma înregistrării unei solicitări scrise la

sediul S.C. RECONS S.A., Bd.Iuliu Maniu, FN sau prin e-mail la

office@reconsarad.ro , cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data vizitei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este cel mai târziu cu trei

zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor. Ofertele

însoțite de documentele aferente și de angajamentul notarial de eliberare a

spațiului vor fi depuse până cel târziu cu doua zile înainte de data

desfășurării licitației.

Oferta va fi prezentată într-un singur exemplar, în plic închis.

————————————————————————————————————

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. Mehelean Gheorghe ec. Ardelean Cornelia