SC RECONS SA cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel: 0257/281386, fax:
0257/281458, organizează la sediul societății în data de 10.12.2020, ora 11.00, licitație
deschisă în vederea închirierii spațiului comercial în suprafaţă de 123 mp, situat în Arad,
str.Lunga FN, parter .
În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de joi, orele 11.00, la sediul
societății.
Înscrierea la licitație se va putea face in fiecare zi de luni pană marti, orele 08-16, iar caietul
de sarcini se poate ridica de la secretariatul societății.
Director general,                                                 Director economic,
Ing. Mehelean Nicolae                                      Ec. Ardelean Cornelia