SC RECONS SA cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel: 0257/281386, fax: 0257/281458, organizează la sediul societății în data de 10.09.2020, ora 10.00, licitație deschisă în vederea închirierii spațiului comercial în suprafaţă de 105.05 mp, situat în Arad, Piața Spitalului, nr.1-5, Bl.5,Sc. B+C, Ap.34, parter .

În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de joi, orele 10.00, la sediul societății.
Înscrierea la licitație se va putea face in fiecare zi de luni pană marti, orele 08-16, iar caietul de sarcini se poate ridica de la secretariatul societății.

Director general,                                                 Director economic,
Ing. Mehelean Nicolae                                      Ec. Ardelean Cornelia