S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, b-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel:0257- 281386,
punct de lucru Ștrandul Neptun Arad, telefon 0257-281157, în baza art. 16 din Anexa 1.1.
Caiet de sarcini în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a
serviciilor de administrare, amenajare, întreținere și exploatare a zonelor de agrement Ștrandul
Neptun și Patinoarul Municipal Arad către SC RECONS SA ARAD la H.C.L.M. Arad 511
din 30.09.2019, organizează la Ștrandul Neptun, licitație în vederea închirierii de căsuțe de
agrement din incinta Ștrandului Neptun, în data de 18.02.2021 de la ora 10:00, la
administrația Ștrandului Neptun.
Înscrierea la licitație se va face la Administrația Ștrandului Neptun, iar imobilele se
pot vizualiza la fața locului, ștrandul Neptun, de luni până vineri în intervalul orar 9:30 –
16:00.
În caz de neadjudecare / renunțarea unor chiriași la contractul de închiriere a unor
căsuțe, licitația se va repeta săptămânal, în fiecare zi de Joi, de la ora 10:00, la Administrația
Ștrandului Neptun.
Pentru înscriere și informații suplimentare:
– telefon 0257/281157 sau 0757038901
– direct la Administrația Ștrandului Neptun

Director general, Director economic,
ing. Mehelean Nicolae ec. Ardelean Cornelia
Președinte comisie licitație
ec. Chirilov Adriana