SC RECONS SA cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel: 0257/281386, fax: 0257/281458, organizează la sediul societății în data de 03.06.2019, ora 12.00, licitație deschisă în vederea închirierii spațiului cu destinația de locuință, situat în Arad, Bd. Dragalina, nr.18, bloc 33, ap 25- suprafața 51 mp.

În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de luni, orele 12.00, la sediul societății.

Înscrierea la licitație se va face pană în data de 03.06.2019, orele 10.00, iar caietele de sarcini se pot ridica de la secretariatul societății.