S.C. RECONS S.A. ARAD anunță preluarea actelor pentru licitația din zona AVRIG, imobilele situate în perimetrul blocurilor corespondente dintre străzile: Nelu Aristide Dragomir, Aleea Azuga, Str. Avrig, B-dul Revolutiei și Str. Miron Costin.

Licitația va avea loc în data de 02.10.2019 de la ora 9:00 la Cinematograful „Arta” situat pe str. Vasile Alecsandri, nr.2.

Locatarii din această zonă vor depune actele până la 26.09.2019 la punctul de lucru situat în cartierul Aurel Vlaicu, Bl. Z20 Ap.31, parter, lângă Oficiul poștal Nr.8, Vlaicu.

Documente necesare:
– Cerere tip – se obține de la Registratura punctului de lucru sau se poate descărca de pe site-ul SC Recons S.A., la adresa de web: https://www.reconsarad.ro/servicii-oferite/parcari-de-resedinte/;
– Documente privind domiciliul/rezidența: copie B.I./C.I., actul de proprietate, contract de închiriere, act de donație sau moștenire; copie certificat căsătorie – după caz;
– Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului (Talonul albastru) deținut în proprietate sau folosință;
– Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat – după caz;
– Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
– Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr. 118/1990, dacă este cazul;
– Dosar tip de încopciat ½ cu sina , pentru biblioraft;

Informații suplimentare puteți obține de pe pagina de internet a societății la adresa de web: rezidentiale@reconsarad.ro sau la numărul de telefon 0257 – 280097.