În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale HGR nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice,

Consiliul de Administratie al SC RECONS SA Arad, lansează procesul de recrutare pentru postul de Director General la SC RECONS SA Arad , cu sediul în Arad, Calea Iuliu Maniu FN.

Informaţii suplimentare privind procesul de selecţie a Directorului General de la S.C. RECONS S.A. Arad sunt disponibile pe link-ul de mai jos

Semnează,

Președinte Consiliul de Administrație S.C.  Recons S.A.Arad