În  conformitate     cu   prevederile     OUG    nr.    109/2011,    privind    guvenanța     corporativă    a intreprinderilor    publice,  cu  modificările   și  completările   ulterioare,   și  ale  HGR  nr.  722/2016 pentru  aprobarea   Normelor   metodologice   de  aplicare  a unor  prevederi   din  OUG  nr.  109/2011 privind  guvenanță   corporativă   a intreprinderilor  publice , Municipiul   Arad,  in calitate  de autoritate  publică  tutelară,  lansează  procesul  de recrutare  pentru 1 (una)  poziție  de membru  în Consiliul  de Administrație   la SC RECONS  SA Arad,  cu sediul în Arad,  Calea  luliu  Maniu  FN.