În  conformitate     cu   prevederile     OUG    nr.    109/2011,    privind    guvenanța     corporativă    a intreprinderilor    publice,  cu  modificările   și  completările   ulterioare,   și  ale  HGR  nr.  722/2016 pentru  aprobarea   Normelor   metodologice   de  aplicare  a unor  prevederi   din  OUG  nr.  109/2011 privind  guvenanță   corporativă   a intreprinderilor  publice , Municipiul   Arad,  in calitate  de autoritate  publică  tutelară,  lansează  procesul  de recrutare  pentru7 (șapte)  poziții  de membru  în Consiliul  de Administrație   la SC RECONS  SA Arad,  cu sediul în Arad,  Calea  luliu  Maniu  FN