ANUNŢ

În data de 30 .10.2014 orele 12,00 va avea loc la sediul S.C. RECONS S.A. din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, concursul pentru ocuparea următoarelor posturi:

– Şef Serviciu parcări

– Economist, contabil

– Consilier juridic

– Auditor intern

– Tehnician electronică

– Funcţionar administrativ

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0257/281378, 281386 sau de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul societăţii.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Puha Nicolai

Arad, la 20.10.2014