S.C.RECONS S.A. cu sediul în Arad, b-dul Iuliu Maniu, nr.FN, tel:0257- 281386, fax: 0257- 281458, organizează la sediul societăţii în data de 29.05.2015, ora 10, licitaţie publică în vederea închirierii spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă,  situat în Arad :

– str. Clujului nr.194, Bl.73/a, ap.18,  parter,  în suprafaţa de 84,34 mp.

Înscrierea la licitaţie se va face până în ziua de 29.05.2015, orele 09.00, iar caietul de sarcini se poate procura de la sediul societăţii.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în fiecare zi de vineri, ora 10, la sediul societăţii.

Director general,

ing. Puha Nicolai