LICITAȚIE LOCURI  PARCARE DE REȘEDINȚĂ

În atenţia locatarilor din zona Micălaca

Blocurile : 166, 167, 168, 169, 170, 170, 171, 172 173 , 174, 175, 176, 177, 178, 179

S.C. RECONS S.A. ARAD anunță  începerea procedurilor de licitare a locurilor de parcare situate în perimetrul blocurilor: 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 , 174, 175, 176, 177, 178, 179 din zona Micălaca,  conform H.C.L.M. nr. 278 din 30.09.2014 privind aprobarea ’’Regulamentului de atribuire/licitare  a locurilor de parcare în parcările de  reședință din municipiul Arad’’.

Pentru participarea la procedura de licitare, locatarii din această zonă vor depune până la data de 14 August 2015 , la Registratura punctului de lucru situat în cartierul Aurel Vlaicu, Bl. Z20 parter, lângă  Oficiul poștal Nr.8 Vlaicu, următoarele documente:

– Cerere tip – se obține de la Registratura punctului de lucru  sau se poate descărca de pe site-ul SC Recons S.A.,  la adresa de web:  http://reconsarad.ro

– Declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public – se obține de la Registratura punctului de lucru sau se poate descărca de pe site-ul SC Recons S.A.,  la adresa de web:  http://reconsarad.ro

– Documente privind domiciliul/rezidența: copie B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donație sau moștenire; copie certificat căsătorie – după caz.

– Copie după certificatul de înmatriculare ( Talon ) a autovehiculului/autovehiculelor deținute în proprietate sau folosință;

– Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat;

– Certificat, Decizie de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;

– Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr. 118/1990, dacă este cazul;

– Cupon de pensie (soț + soție) pentru acordarea de reduceri în cazul pensionarilor cu pensia medie pe familie, sub salariul minim pe economie.

Licitația va avea loc în data de: 25 August 2015 (Marți),  ora  9,00 la Casa de Cultură a Sindicatelor  din Arad  str. Corneliu Coposu   (lângă  clădirea Consiliului Judeţean)  în Sala de conferinţe, întrarea dinspre lac.

Informații suplimentare puteți obține de pe pagina de internet a societății la adresa de web : http://reconsarad.ro  sau la numărul de telefon 0257 – 280097

Conducerea societății