în atenția locatarilor din Aleea Rasarit blocurile 21,22,23,24,25

 S.C. RECONS S.A. ARAD anunta preluarea actelor pentru licitația din zona Aleea Rasarit, blocurile: 21,22,23,24,25.

Licitația va avea loc in data de 25.09.2019 de la ora 9:00 la Cinematograful „Arta” situat pe str. Vasile Alecsandri, nr.2.

Locatarii din această zonă vor depune actele din data de 26.08.2019 pana la 20.09.2019 la punctul de lucru situat în cartierul Aurel Vlaicu, Bl. Z20 Ap.31, parter, lângă Oficiul poștal Nr.8, Vlaicu.

Documente necesare:

 

  • Documente privind domiciliul/rezidența : copie 1./C.1., actul de proprietatecontract de închiriere, act dedonație sau moștenire;copie certificat                                                      casatorie după caz,·
  • Copie dupa certificatul de înmatriculare a autovehiculului (Talonul albastru) deținut în proprietate sau folosință;
  • Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat după caz;
  • Certificat de încadrare într-o grupa de handicap grav sau accentual, dacă este cazul,
  • Dovada că este veteran de razboi sau beneficiar al Decretului Lege nr.118/1990dacă este cazul;
  • Dosar tip de încopciat ½ cu șina ,pentru biblioraft;

lnformatii suplimentare puteti obtine de pe pagina de internet a societatii la adresa de email

rezidentiale@reconsarad.ro sau la numarul de telefon 0257 – 280097.

Afișat in data de 21.08.2019

Conducerea societății