1. HCLM 244 - 25.06.2020 privind aprobarea documentatiei de atribuire, prin concesiune, a serviciului de întreţinere, functionare şi exploatare Bazin de înot de polo către SC RECONS SA Arad